Ürün ve Hizmet Tedarik Organizasyonlar için gereksinimler - ISO / TS 29001 : Bu standard, Petrokimya ve Gaz Tedarik sanayi ürün ve hizmet tedarikçileri için ISO 9001 ilkeleri etrafında dayanır.